Lierbygda O-lag

Retningslinjer for egenandel og refusjon

Retningslinjer for egenandel og refusjon ved deltakelse i orienteringsløp i sesongen 2007 og inntil videre

Følgende ble vedtatt ved styremøtet den 11. januar 2007:

Representasjonsoppgaver dekkes fullt ut av klubben.
Dette gjelder:
NM Senior og Junior, Hovedløp, Kretskamper og O-troll. Deltakelse av veteraner (+35) kan dekkes etter søknad.

Øvrig:
For stafetter i utlandet dekker klubben startkontingenten. Reise og overnatting er det egenandel på. Klubben dekker opp til kr. 1000,-/person og tilfelle. Klubbreiser av sosial karakter (for eksempel 25-manna) vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Deltakelse på samlinger i krets og forbundets regi dekkes med inntil kr. 1500,-.