Lierbygda O-lag

Nyheter

Saksliste til årsmøte

Her er sakslisten til årsmøtet på Tranby Menighetshus 28.januar kl.19.00.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
4. Styrets årsberetning.
5. NM 2007 -erfaringer og regnskap.
6. Regnskap 2007.
7. Handlingsplan 2008.
8. Budsjett 2008.
9. Innkomne forslag
-forslag fra styret om endringer i lovverket til Lierbygda o-lag.
10. Valg.
11. Valg av 3 representanter til kretsting.

VELKOMMEN!!

Årsberetning 2007

Legg igjen en kommentar