Lierbygda O-lag

Nyheter

Politiattest i idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

 

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Styret oppnevnte Marianne (Foss-Skiftesvik) Spanli som ansvarlig for å avkreve politiattest. Dette er nå i orden. Følgende ble bedt om å vise frem attest og har gjort det:

Rolf Andersen, Helga Haverstad, Ingemar J. Haverstad, Vidar Strand og Marianne Spanli.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne.

Legg igjen en kommentar