Lierbygda O-lag

Nyheter

Unionsmatch 2007

lørdag 2. juni – søndag 3. juni

Unionsmatch (tidligere interkretskamp) er for uttatte løpere i aldersgruppa 13-16 år og arrangeres i år i Halden.

Følgende 7 kretser er med i denne norsk-svenske Unionsmatchen:
Akershus-Oslo, Østfold, Buskerud, Vestergötland, Bohuslän-Dal, Halland og Göteborg. Hver krets kan stille med 7 løpere +1 reserve i hver klasse. Reservene skal være med og løper utenfor konkurranse. Nyttig erfaring, og ofte har det vært bruk for et par av reservene pga sykdom eller skader.

Du finner mer informasjon om hva Unionsmatchen er på Buskerud o-krets hjemmeside:

http://n3sport.no/Orientering/BuskerudOrienteringskrets

FØLGENDE UTTAKSLØP blir det i Buskerud i 2007:

  • Søndag 15.april Solrenningen, (Norwegian Spring) Sarpsborg OL
  • Torsdag 19.april Eiker treningsløp Hoensmarka v.Hokksund. Nytt kart
  • Onsdag 9.mai Drammen City Cup. Røyken er arrangør
  • Søndag 27.mai Pinseløpet på Kongsberg


Uttaksregler:
1. To av fire løp teller.
2. Det beregnes poeng etter følgende prinsipp:
Beste Buskerudløper i aktuell klasse tildeles 1000 poeng. En løper som bruker dobbelt så lang tid som vinneren får 0 poeng. Eksempelvis får en løper som bruker 50% lenger tid enn vinneren 500 poeng, og bruker løperen 10% mer enn vinneren, får vedkommende 900 poeng. Slik beregnes poengene i forhold til hvor mange % lenger tid løperen har i forhold til vinneren (dvs beste Buskerudløper).
3. Oppfølging/Resultatlister:
Det vil bli laget et eget regneark for beregning av poeng og dette vil bli fortløpende oppdatert og lagt ut på Buskerud o-krets hjemmeside http://n3sport.no/Orientering/BuskerudOrienteringskretsAnsvarlig for rankingutregning: Siri Jaren, Eiker OLMobil: 916 97 993 . Telefon hjemme: 32 88 5918. Mail: siri.jaren@vegvesen.no Kontaktperson Unionsmatch i Buskerud O-krets er Tine FjogstadMobil: 97792316

Legg igjen en kommentar