Lierbygda O-lag

Nyheter

Årsmøte og 30-års jubileumsfest

Lierbygda o-lag avholder årsmøte lørdag 18. november kl.1730 i Lier ILs klubbhus, Tranby.
Saksliste:
Åpning ved leder
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av to repr. til å underskrive protokollen
Valg av møteleder og referent
Styrets årsberetning
Utvalgenes årsberetninger
Regnskap
Valg av representanter til kretsting 23. november
Innkomne forslag
Budsjett
Valg

 Saker til behandling må være styret i hende innen 3. november.
Møt opp! Benytt anledningen til å påvirke o-lagets fremtid.

Etter årsmøtet, kl 1900, blir det arrangert 30-års jubileumsfest. Store og små er hjertelig velkomne! Påmelding innen 9.november. Det vil bli bestilt tapas fra «to små kokker» Pris 225 kr. per pers.
De ulike rettene kan sees på tosmakokker.com
For lagets yngre medlemmer eller evnt. «småspiste» er det mulig å dele porsjon. Det er også mulig å bestille flere mini-pizzaer med div. fyll enn det som opprinnelig følger med menyen dersom det er ønskelig.
Hver enkelt tar med seg det en selv ønsker å drikke.
Noen som kan bake kake?

Saker til årsmøtet/påmelding til jubileumsfest meldes til
kari@lierbygda.no eller på telf. 900 72 802
.

Legg igjen en kommentar