Lierbygda O-lag

Kart

Trykk her for å få en oversikt over alle o-kart i Lierbygda o-lag.

Skolekart
Skolekart kan enten lastes ned fra denne siden eller bestilles av o-laget. Kart som vises her er i enten i jpeg eller i gif-format. Kart kan også bestilles i andre formater. Avtale kan også gjøres om å få ferdige kart utskrevet.

Tur-kart som ikke er vist i denne oversikten men også kan bestilles er:

  • Kjekstadmarka (1:20.000, 2005)
  • Skiløypekart Finnemarka (1:60 000, 2004)

Kart fås kjøpt av Ingemar Jansson Haverstad.

  • E-post: ingemar@lierbygda.no
  • Adresse: Svendsemarka 47, 3408 Tranby.
  • Tlf. 32 85 16 39 eller 913 45 745