Lierbygda O-lag

Nyheter

Årsmøte 2017

Årsmøte avholdes mandag 12.februar kl.15.30 i Svendsemarka 47

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2017
6. Handlingsplan 2018
7. Fastsette medlemskontigent
8. Budsjett for 2018
9. Innkomne forslag
10. Valg
11. Valg av 3 representanter til kretsting

Hilsen Helga

Legg igjen en kommentar

  • Søk

  • Arkiv

    • Arrangement

    • Diverse

    • Klubber